POLİTİKAMIZ

İklimlendirme Cihazları İmalatı ve Satışı yapan firmamız aşağıdaki ilkeleri yönetim politikası olarak benimsemiştir;

Ülkemizdeki yasal gerekliliklere ve uluslararası anlaşmalara uymak,

Tüm faaliyetlerimizde ekip çalışmasını benimseyerek müşteri memnuniyeti odaklı iş anlayışını sağlamak,

ISO 9001 Kalite standardına uygun bir sistem kurmak ve sürekli geliştirmek,

İç ve dış hususlar ile ilgili risk ve fırsatları belirleyerek analizleri yapmak ve devamlılığını sağlamak,

Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza ve/veya acil durumda, iş kazalarını ve çevresel etkileri en aza indirecek tedbirleri almak,

Çevre kirliliğini önlemek amacıyla atıkları azaltmak ve geri kazanım yolu ile bertarafını sağlamak.

Çalışanlarımıza kalite, çevre ve iş güvenliği konusunda eğitim vererek bilinçlenmelerini sağlamak.

DEĞERLERİMİZ

Temel değerlerimiz tüm ticari ve diğer kaygıların üzerinde ve değişmezdir. Bunlar NİVA’nın mihenk taşıdır. NİVA yapısını güçlü tutan, doğruluğu sağlayan ve büyüme stratejimizin gerçekleşmesine imkan tanıyan, bu değerlerdir. Bu değerler bizi ileri taşıyacağına ve başarılı kılacağına inanıyoruz.

  • Adil, dürüst ve saygılı olmak,
  • Yasal ve etik kurallara uymak,
  • Disiplinli ve tutlulu çalışmak,
  • Her zaman iyi niyetli, önyargısız olarak pozitif düşünmeyi esas almak,
  • Müşteri, çalışan ve tedarikçi odaklı olmak,
  • Sosyal ve çevresel sorumluluk’tur.

KURULUŞ BAĞLAMI

İç Hususlar Dış Hususlar İlgili Taraflar
Kurum Değerleri Ve Kültürü Müşteri Talep ve Beklentileri Çalışanlar
Üst Yönetim Rekabet ve Piyasa Şartları Müşteriler
İş Gücü / Uzman Personel Yasal Şartlar ve Merciiler Tedarikçiler
Altyapı

(Yazılım Sistemleri, PC, Makinalar)

Standart Gereksinimleri

(ISO 9001 ve TSE Standartları)

Devlet
Proses Performansları Teknolojik Değişimler Yasal Merciiler
Çalışanın Memnuniyeti Sosyal ve Ekonomik Çevre, Coğrafi Konum ve Şartlar Toplum